O winie z gliny i nie tylko ~ Degustacja win gruzińskich w Le Salon 17.09.2014 r.

W grę wchodzi 8 tysięcy lat. Od tak dawna ludzie zamieszkujący tereny dzisiejszej Gruzji przerabiają owoce winorośli na wino, przez co Grecy czy Włosi roszczący sobie prawo do posiadania palmy pierwszeństwa w „branży” mogą czuć się nieco zawstydzeni. Co więcej, gruzińska technologia i styl tamtejszych win odbiegają w mniejszym lub większym stopniu od tych, które …